Loading...
ระบบออฟชั่นคอสตูม Option Costume
Description รายละเอียด
 • • ระบบออฟคอสตูม จะออฟได้แค่ประดับซ้าย Popping Poring Aura เท่านั้น [ ได้จาก Slot Jackpot 7 ชั้น ]

 • • ออฟชั่นทั้งหมดที่จะสามารถสุ่มได้สำหรับแถว 1
 • - Str +1
 • - Vit +1
 • - Luk +1
 • - Matk + 1%
 • - Hit +3-4
 • - Flee +3-4
 • - เจาะเกราะ Def เป้าหมาย -1%
 • - Def +1
 • - Mdef +1
 • - Critical 1-2
 • - ลดดีเลย์ 1-3%
 • - MaxHp +1%
 • - MaxSP +1-2%
 • - Atk 1-3
 • - Matk 1-3
 • - โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +1%
 • - ตีบอสแรงขึ้น +1%

 • • ทุกๆครั้งในการออฟมีโอกาสสุ่มได้สูงสุด 2 ออฟชั่น
 • • ออฟชั่นทั้งหมดที่จะสามารถสุ่มได้สำหรับแถว 2
 • - Str +1-2
 • - Agi +1
 • - Vit +1
 • - Int +1-2
 • - Dex +1
 • - Luk +1-2
 • - Atk% +1-2
 • - Matk% +1-2
 • - Hit +4-5
 • - Flee 4-5
 • - เจาะเกราะ Def เป้าหมาย -1% - 3%
 • - Def +1-2
 • - Mdef +1-2
 • - Critical 2-3
 • - ลดดีเลย์ 1-2%
 • - MaxHp +1-2%
 • - MaxSP +1-3%
 • - Atk +1-5 เป็นหน่วย
 • - Matk +1-5 เป็นหน่วย
 • - โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +1%-2%
 • - กันโจมตีระยะไกล +1%-2%
 • - ตีบอสแรงขึ้น +2-4%
 • - กันทุกธาตุ รวมถึงไร้ ธาตุ +1%-2%
 • - ดาเมทไร้ธาตุ [ รวมถึง Asura Strike ] +1%-3%
 • - Perfect Dodge +1-3
 • - กันธาตุพิษ +1%-4%
 • - ออฟแถวที่ 1 โอกาสติดออฟ 100%
 • - ออฟแถวที่ 2 โอกาสติดออฟ 20%
 • คอสตูมประดับซ้ายสามารถออฟได้ไม่จำกัด สามารถออฟซ้ำได้ ทุกครั้งที่มีการออฟใหม่ จะรีเซ็ทออฟ แถว 1 และ แถว 2
 • ออฟไม่มีโอกาสแตก หรือ สูญหาย ไม่ต้องถอดของใดๆทั้งสิ้น