Loading...
ระบบออฟชั่นคอสตูม Option Costume
Description รายละเอียด
  • • ตาราง Refine Option ตีบวกเสริมพลัง ลุ้นออฟชั่น แต่ระดับการอัพเกรดของ ส่วนชุดเกราะ


  • • ตาราง Refine Option ตีบวกเสริมพลัง ลุ้นออฟชั่น แต่ระดับการอัพเกรดของ ส่วนอาวุธ


  • • ตาราง Refine Option ตีบวกเสริมพลัง ลุ้นออฟชั่น แต่ระดับการอัพเกรดของ ส่วนอาวุธ